Polkowickie Centrum: nowe badania laboratoryjne

0
1032

Laboratorium diagnostyczne Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych wprowadziło nowe badania dotyczące możliwości oznaczenia grupy krwi (łącznie z wydaniem krewkarty) oraz oznaczenia przeciwciał u kobiet ciężarnych.

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ Spółka Akcyjna świadczy ambulatoryjne w ramach lecznictwa podstawowego i specjalistycznego uzupełnionych o opiekę nad pacjentem przewlekle chorym w środowisku domowym, hospicjum domowe,  rehabilitację, terapię uzależnień, stomatologię, opiekę nad uczniem oraz opiekę nad zakładami pracy.

Wśród usług oferowanych przez placówkę jest także edukacja, realizowana poprzez programy profilaktyczne i programy zdrowotne, z których bezpłatnie korzystają pacjenci. Centrum oferuje także nocną i świąteczną pomoc lekarską.

Usługi placówki są zarówno komercyjne jak i finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt z NFZ zawarty na rok 2015 ma wartość 5 199 881,90 i dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Centrum mieści się w Polkowicach przy ulicy Kard. B. Kominka 7.  Placówkę prowadzi spółka, której udziałowcem jest gmina Polkowice. Prezesem spółki jest Beata Michalewska.