Polmed: 33 mln zł przychodów ze sprzedaży

0
987


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Polmed wyniosły w okresie od 1 stycznia do 30 września 2012 roku 33 258 tys. zł.  Grupa zanotowała w tym okresie stratę w wysokości -2 244 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2011 Polmed zanotował przychody w wysokości 23 560 tys. zł oraz 2 346 tys. zł zysku netto.

Osiągnięte wyniki finansowe spółka Polmed tłumaczy wysokimi kosztami związanymi z otwarciem nowych centrów medycznych. W ciągu ostatnich dwóch latach Polmed ze spółki prowadzącej działalność głównie w województwie pomorskim, stał się ogólnopolską siecią placówek medycznych, uruchamiając w krótkim okresie 11 nowych oddziałów. Wiązało się to ze znacznymi kosztami inwestycyjnymi oraz kosztami związanymi z bieżąca działalnością nowych placówek.

Obecnie zarząd spółki skupia się na restrukturyzacji kosztów przede wszystkim w zakresie usług obcych, czyli tych, które stanowią największą pozycję kosztową, a dotyczą w największej części usług lekarskich oraz świadczeń medycznych zakupywanych w sieci placówek podwykonawczych. Spółka podkreśla, że w wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych odnotowano już pierwsze efekty zmierzające do racjonalnego ograniczenia tych kosztów.

Sieć Polmed rozwija się na terenie całej Polski. Aktualnie prowadzi 15 centrów medycznych zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. W najbliższym czasie planowane jest otwarcie kolejnych placówek w Warszawie i Krakowie.

Polmed świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferuje też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

W skład Grupy Kapitałowej Polmed wchodzą spółki: Polmed S.A. oraz spółki zależne: Polmed Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Polmed Development sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.