Polmed: 35 mln zł przychodów skonsolidowanych Grupy

0
1027

Przychody ze sprzedaży Grupy Polmed za rok 2011 wyniosły 35 046 tys. zł i były wyższe od przychodów w roku 2010, kiedy to miały one wartość 24 178 tys. zł. Zysk netto ze sprzedaży Grupy osiągnął wartość 2 199 tys. zł. Był niższy od zysku w roku 2010, kiedy wyniósł 3 090 tys. zł.

Spółka w raporcie podkreśla, że rok 2011 był rokiem intensywnego rozwoju spółki oraz dynamicznego wzrostu. Otwarte zostały nowe centra medyczne w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Obecnie Polmed posiada 15 placówek. Do końca rok 2012 zamierza otworzyć kolejne 8. W jednej z warszawskich placówek, otwartych przy ulicy Puławskiej, planowane jest wprowadzenie usług w zakresie chirurgii jednego dnia.

W skład Grupy Kapitałowej Polmed wchodzą spółki: Polmed S.A. oraz spółki zależne: Polmed Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Polmed Development sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Przedmiotem działalności spółek jest działalność operatora medycznego polegająca na świadczeniu ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz diagnostyki, a także działalność operatora infrastruktury medycznej, polegająca na czerpaniu zysków z zarządzania i wykorzystania infrastruktury medycznej udostępnianej na warunkach komercyjnych podmiotom działającym w sektorze usług medycznych.