Polmed: 4 mln zł kredytu z BS

0
977

Spółka Polmed S.A. zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim. Kredyt w wysokości 4 mln zł udzielony został spółce od 19 kwietnia 2012 roku do 18 kwietnia 2013 roku z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę zmienną WIBOR 1 M plus marża banku. Celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów kredytowych ustanowiona została na rzecz banku hipoteka do kwoty 4,1 mln zł na prawie użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 4.28.62 ha oraz zabudowań znajdujących się na jednej z nich, położonych w Borzechowie.

Sieć prowadzona przez spółkę Polmed S.A. obejmuje 15 Centrów Medycznych zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. W najbliższym czasie planowane jest otwarcie kolejnych placówek w Warszawie i Gdyni. Do końca roku 2012 Polmed zapowiada otwarcie jeszcze 8 centrów medycznych.