Polmed: 45 mln zł przychodów ze sprzedaży w roku 2012

0
770


Grupa Polmed osiągnęła w 2012 roku (za cztery kwartały narastająco) przychody ze sprzedaży w wysokości 45 467 tys. zł. W stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost o 34 procent. W roku 2011 wartość przychodów Grupy wyniosła 33 806 tys. zł.

W roku 2012 spółka zanotowała stratę w wysokości 2 889 tys. zł. W roku 2011 strata wyniosła 3 345 tys. zł.

Polmed uzyskuje przychody zarówno z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi refundowane, jak i z usług komercyjnych. W roku 2012 spółka podjęła współpracę z szeregiem ubezpieczycieli oferujących polisy medyczne, co zaowocowało wzrostem przychodów z tego tytułu o ponad 80 procent z 317,7 tys. zł w IV kwartale 2011 roku do  576,3 tys. w IV kwartale 2012 roku. W sektorze medycyny pracy odnotowano wzrost przychodu o ponad 100 procent, z 257 tys. zł w IV kwartale roku 2011 do 531 tys. zł w IV kwartale 2012. Przychody uzyskiwane z usług fee for service wzrosły z 3 847,7 tys. zł w roku 2011 do 4 895,2 tys. zł. Przychody z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia wzrosły z 12 247 tys. zł w roku 2011 do 13 661 zł w roku 2012 (wzrost o 11,5 procent).

Spółka uzyskiwała kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia między innymi w nowo otwartych centrach medycznych. Przykładem mogą być kontrakty z NFZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej zawarte na usługi w Starogardzie Gdańskim, Katowicach, czy Sosnowcu. Działania zarządu spółki zmierzają do tego, by Polmed w najbliższym czasie zwiększył jeszcze zakres świadczonych usług w ramach kontraktów z NFZ.

Łączne przychody z działalności medycznej  Grupy wyniosły w roku 2012 – 44 161 tys. zł i były wyższe o 43,9 procent od tych osiągniętych w roku 2011. Wówczas miały wartość 30 677 tys. zł.

Rok 2012 był rokiem zamykającym inwestycje w nowe centra medyczne. Otwarte zostały placówki przy ulicy Puławskiej w Warszawie na początku roku oraz Centrum Medyczne Batory w Gdyni w IV kwartale 2012 roku.

Jak oświadcza zarząd spółki w komunikacie obecnie główne działania skupione są na poprawie wyników finansowych, między innymi poprzez restrukturyzację kosztów głównie w obszarach kupowanych usług medycznych od zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych lekarzy oraz od podwykonawców działających na terenie całej Polski przy wykonywaniu świadczeń medycznych dla klientów Polmed S.A. Spółka bierze udział w kolejnych znaczących postępowaniach przetargowych na świadczenie usług medycznych w ramach abonamentu medycznego oraz w ramach kontraktów z NFZ.