Polmed: aneks do umowy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

0
982

Spółka Polmed zawarła aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarty z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Łączna przewidywana przez spółkę wartość świadczeń na 2012 rok wynikających z anektowanej umowy wynosi 3 106 768,35 zł.

Podpisany aneks dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Aneksowana umowa zawarta jest na okres do 30 czerwca 2013 roku, jednak nie jest możliwe oszacowanie wartości przedmiotu tej umowy na cały pozostały okres jej obowiązywania, ponieważ kwoty finansowania świadczeń za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku nie zostały określone w przedmiotowym aneksie.

Łączna szacunkowa wartość świadczeń wynikających ze wszystkich umów z oddziałami NFZ (Pomorskim i Śląskim) na 2012 rok wynosi 12.872.208,55 zł. Jest to jednak jedynie wartość szacunkowa, nie zostały bowiem jeszcze zawarte aneksy do wszystkich umów z oddziałami NFZ, które określałyby maksymalną wartość świadczeń w odniesieniu do konkretnych rodzajów usług lub też stawki kapitacyjne przy innych rodzajach umów.

Spółka Polmed S.A. prowadzi sieć placówek obejmującą 15 Centrów Medycznych zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. W najbliższym czasie planowane jest otwarcie kolejnych placówek w Warszawie i Gdyni. Centra Polmed świadczą usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i diagnostyki w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm.