Polmed: aneksy do umów z NFZ

0
918

Spółka Polmed, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych, zawarła aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczące finansowania świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie umowy zawarte dotąd przez spółkę z NFZ na rok 2012 mają wartość 12.872.208,55 zł.

Aneks dotyczący usług w zakresie rehabilitacji zawarty został z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Aneks określa maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec spółki z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku na 607 044,10 zł. Aneksy dotyczące usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej oraz transportu sanitarnego w POZ również został zawarty z Pomorskim Oddziałem NFZ. Łączna wartość świadczeń na rok 2012 wynikająca z zawartych umów szacowana jest przez zarząd spółki na 6.957.600 zł.

Łączna wartość dotychczas zawartych przez Polmed umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Pomorskim i Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na rok 2012 szacowana jest na12 872 208,55 zł. Jednak jest to jedynie wartość szacunkowa, nie zostały bowiem jeszcze zawarte aneksy do wszystkich umów z oddziałami NFZ, które określałyby maksymalną wartość świadczeń w odniesieniu do konkretnych rodzajów usług lub też stawki kapitacyjne przy innych rodzajach umów.

Polmed S.A. prowadzi sieć placówek ambulatoryjnych, obejmujących obecnie trzy centra medyczne w Starogardzie Gdańskim, centrum medyczne w Rywałdzie, Semlinie, Tczewie, Pinczynie, Zblewie, trzy centra w Gdańsku, centrum w Gdyni, Olsztynie, Sosnowcu, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Centra Polmed świadczą usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i diagnostyki w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. W październiku 2010 roku Polmed zadebiutował na GPW.