Polmed i Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie ustalają zasady współpracy

0
1092


Zarząd spółki Polmed S.A. poinformował o zawarciu listu intencyjnego z Towarzystwem Ubezpieczeń Zdrowie S.A. z siedzibą w Gdyni,  którego przedmiotem jest ustalenie zasad przyszłej współpracy. Miałaby ona polegać na pełnieniu przez Polmed w stosunku do TU Zdrowie funkcji operatora medycznego, którego zadaniem byłaby organizacja likwidacji szkód ubezpieczeniowych.

Spółka szacuje, że ewentualne zawarcie umowy o świadczenie funkcji operatora medycznego dla TU Zdrowie, przy założeniu ciągłości współpracy, mogłoby generować przez pierwsze dwa lata jej obowiązywania przychody na poziomie nie mniejszym niż 9-10 mln zł rocznie, mogłyby one osiągnąć nawet do 17 mln zł rocznie. Natomiast w latach kolejnych możliwy byłby ich dalszy wzrost.

W związku z trwającą obecnie współpracą TU Zdrowie z innym podmiotem, możliwym terminem  rozpoczęcia ewentualnej współpracy byłby 1 czerwca 2015 roku, chyba że zaszłyby okoliczności umożliwiające nawiązanie jej we wcześniejszym terminie. W związku z powyższym, mocą listu podmioty zobowiązały się do zawarcia umowy regulującej wszystkie istotne  zagadnienia związane z planowaną współpracą w ciągu siedmiu dni od dnia przekazania przez TU Zdrowie informacji o braku przeszkód do zawarcia tej umowy, najpóźniej do 29 maja 2015 roku.

Czytaj także: Centrum Sanitas: umowa z Inter Polska>>>

Polmed S.A. prowadzi 21 placówek zlokalizowanych w 12 miejscowościach. Są to placówki w Gdańsku, Gdyni,  Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Semlinie, Zblewie, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Warszawie. W stolicy Polmed prowadzi trzy przychodnie działające przy ulicach: Targowej 24, Puławskiej 410 oraz Grzybowskiej 61 (Platinum Towers). We wrześniu 2014  spółka poinformowała o wynajęciu w Warszawie pomieszczeń na kolejną placówkę medyczną.

Placówki Polmed świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy. Grupa posiada także ośrodek wypoczynkowy Neptun w Borzechowie, który w 2011 roku został przez Polmed wydzierżawiony.

We wrześniu 2014 Polmed poinformował, że rezygnuje z poszukiwania strategicznego, który byłby w stanie dokapitalizować spółkę w celu zapewnienia jej dalszego rozwoju. Decyzja ta, jak informuje zarząd spółki, podyktowana jest przekonaniem o możliwości zagwarantowania dalszego rozwoju organicznego, połączonego z akwizycją innych podmiotów.