Polmed: kolejna umowa z PGNiG

0
948


Spółka Polmed zawarła umowę o świadczenie usług medycznych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie Wielkopolskim Oddziałem Handlowym w Poznaniu. Wartość szacunkowa umowy wynosi 1.391.808 zł. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Polmed kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników PGNiG oraz usług z zakresu medycyny pracy, a także kierowanie pracowników PGNiG na wczasy profilaktyczno-lecznicze. Umowa określa także ofertę dotyczącą abonamentów na usługi medyczne dla członków rodzin pracowników PGNiG oraz abonamentów na usługi stomatologiczne dla pracowników PGNiG i członków ich rodzin.

To już kolejna umowa zawarta z PGNiG przez Polmed S.A. We wrześniu 2013 roku zostały zawarte umowy z oddziałami  Dolnośląskim oraz Podkarpackim, w październiku 2013 roku – z oddziałami w Sanoku, Odolanowie oraz PGNiG Pomorski Oddział Handlowy w Gdańsku, natomiast w styczniu 2014 roku – z oddziałem w Zielonej Górze.

Po zawarciu najnowszej umowy łączna szacunkowa wartość wszystkich umów spółki Polmed z oddziałami PGNiG wynosi 18.306.414,84 zł.

Polmed S.A. prowadzi 16 placówek zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.