Polmed: porozumienie z NFZ w sprawie finansowania świadczeń

0
966

Zarząd spółki Polmed poinformował o zawarciu porozumienia w sprawie warunków finansowych przedłużonej umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartej ze śląskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na mocy tego porozumienia ustalona została maksymalna wartość świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, którą określono na kwotę 1.342.200,00 zł. Kwota ta odnosi się do świadczeń wykonywanych w okresie, o jaki został mocą ostatniego aneksu przedłużony czas obowiązywania umowy, czyli od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Łączna wartość zawartych przez Polmed umów oraz aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze wszystkimi oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016 wynosi około 14.631 tys. zł, jednak w dalszym ciągu nie zawarte zostały porozumienia w zakresie warunków finansowych co do części z obowiązujących umów.

Polmed S.A. prowadzi 18 placówek zlokalizowanych w 10 miejscowościach. Placówki Polmed działają w Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.