Polmed S.A.: wzrost udziału usług komercyjnych

0
807


Spółka Polmed S.A. odnotowuje w ciągu ostatnich lat spadek przychodów z usług świadczonych w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wzrost przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży abonamentów i ubezpieczeń medycznych.

Usługi świadczone przez placówki sieci Polmed w ramach kontraktów z NFZ stanowiły w 2008 roku około 70 procent udziałów w przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Polmed. W roku 2009 było to 61 procent, w roku 2010 – 45 procent, w roku 2011 – 39 procent, a na koniec roku 2012- 30 procent. W I kwartale 2013 udział ten wynosił 32 procent przychodów Grupy.

Pozostałe przychody są generowane poprzez kontrakty z firmami kupującymi abonamentowe świadczenia medyczne oraz z firmami ubezpieczeniowymi, których łączny udział w 2008 roku wynosił około 23 procent skonsolidowanych przychodów, w 2009 roku – 34 procent, w 2010 roku – 45 procent, w roku 2011 – 54 procent, na koniec roku 2012 roku wzrósł do 61 procent, a w I kwartale 2013 stanowił 60 procent przychodów.  Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz klientów indywidualnych. Udział tych przychodów nie zmienia się w sposób znaczący. W roku 2008 stanowił wyniósł około 6 procent, a w I kwartale 2013 roku – 8 procent przychodów Grupy.

Grupa Polmed uzyskała w I kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 13 143 tys. zł oraz zysk netto o wartości 62 tysiące złotych.

Polmed świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferuje też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Sieć Polmed S.A. rozwija się na terenie całej Polski. Prowadzi 16 placówek zlokalizowanych są w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Najmłodszą placówką jest przychodnia otwarta w marcu 2013 roku w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej. 

Grupa Kapitałowa Polmed składa się ze spółek : Polmed S.A. (podmiot dominujący) oraz ze spółek zależnych – Polmed Zdrowie sp. z o.o. i Polmed Development sp. z o.o. Spółka Polmed S.A. jest kontrolowana przez Polmed Medical Rarosław Szubert, Romuald Magdoń sp. z j. za pośrednictwem spółki Polmed-Medical Limited z siedzibą w Sarnace (Cypr).