Polmed: spadek przychodów z usług finansowanych przez NFZ

0
896

W ciągu ostatnich kilku lat spada udział usługi finansowanych przez NFZ w całości przychodów ze sprzedaży spółki Polmed S.A. Ich udział w roku 2010 wynosił około 45 procent, w 2011 roku –  39 procent, w 2012 roku – 30 procent, w 2013 roku – 29,4 procent, w 2014 roku – 26,8 procent, natomiast w I połowie 2015 roku już tylko 25,9 procent. 

Największy udział w strukturze przychodów spółki z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi podstawowa opieka zdrowotna oraz świadczenia związane z nocną i świąteczną opieka zdrowotną. W podziale według terytorium największą wartość posiadają kontrakty zawarte z pomorskim oddziałem NFZ.

Pozostałe przychody spółki są generowane poprzez kontrakty z firmami kupującymi abonamentowe świadczenia medyczne oraz z firmami ubezpieczeniowymi, których łączny udział w 2010 roku wynosił 61 procent, w roku 2013 nieznacznie spadł do poziomu 60 procent, a w 2014 roku ponownie wzrósł do poziomu ponad 62 procent, natomiast w I połowie 2015 roku wyniósł 63,1 procent. W tym segmencie największymi klientami są spółki Grupy PGNiG oraz PZU, których łączne obroty w ostatnich dwóch  latach oscylują w granicach 22-23 procent przychodów ogółem Polmed SA.

Przychody wygenerowane przez Grupę Polmed w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły blisko 34 mln zł i były wyższe od przychodu w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 15 procent. Wskaźniki rentowności pierwszego półrocza 2015 uległy poprawie, zarówno w  odniesieniu do okresu porównawczego, jak i osiągniętych w całym 2014 roku.

Grupa Polmed pierwsze półrocze 2015 roku zamknęła wynikiem netto na poziomie prawie 2,7 miliona złotych, co przekłada się na blisko 8 procent rentowność netto. Według informacji spółki zarówno pierwszy kwartał, jak i półrocze 2015 roku, należą do najlepszych z dotychczasowych okresów sprawozdawczych Grupy Polmed – tak pod względem przychodowym , jak i osiągniętych rentowności.

Polmed S.A. prowadzi 21 placówek zlokalizowanych w 12 miejscowościach. Placówki Polmed działają w Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Semlinie, Zblewie, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.