Polmed: umowa na świadczenie usług medycznych

0
1030


Polmed S.A. zawarł 27 października 2015 roku umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, dotyczącą świadczenia usług medycznych, której szacunkowa łączna wartość wynosi około 6.450 tys. zł. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Polmed kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników PWPW oraz usług z zakresu medycyny pracy. Umowa określa także ofertę dotyczącą dodatkowych abonamentów na usługi medyczne dla pracowników PWPW oraz członków ich rodzin.

Świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego, realizowane na podstawie umowy, wykonywane będą w ten sposób, iż Polmed S.A. zawrze z Signal Iduna Polska TU S.A. w Warszawie na rzecz ubezpieczonych odpowiednią umowę ubezpieczenia grupowego.

Polmed S.A. prowadzi 17 placówek zlokalizowanych w 10 miejscowościach. Placówki Polmed działają w Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.