Polmed: umowa z NFZ dotycząca ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

0
1400


Spółka Polmed S.A. zawarła z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia umowę w ramach pakietu kontraktów. Umowa dotyczy świadczeń udzielanych od lipca do grudnia 2013 roku w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wartość umowy wynosi 698 220,90 zł.

Umowa dotyczy udzielania świadczeń ambulatoryjnych w zakresie alergologii, diabetologii, kardiologii dziecięcej, neurologii, dermatologii i wenerologii, położnictwa i ginekologii, urologii oraz otolaryngologii.

Cały kontrakt spółki zawarty z NFZ na rok 2013 ma wartość około 12.290 tys. zł. Polmed posiada kontrakt głównie na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, ale również na rehabilitację leczniczą, leczenie stomatologiczne, leczenie szpitalne w zakresie chirurgii jednego dnia (w ramach umowy z Mazowieckim Oddziałem NFZ), a także profilaktyczne programy zdrowotne oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

Polmed S.A. prowadzi 16 placówek zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Grupa Polmed osiągnęła w 2012 roku (za cztery kwartały narastająco) przychody ze sprzedaży w wysokości 45 467 tys. zł. Polmed uzyskuje przychody zarówno z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi refundowane, jak i z usług komercyjnych. Udział świadczeń finansowanych z Funduszu w ogólnych przychodach ze sprzedaży Grupy systematycznie maleje. W roku 2012 stanowił 30 procent tych przychodów.