Polmed: umowa z oddziałem śląskim NFZ na świadczenia w zakresie POZ

0
991


3 marca 2014 roku doszło do zawarcia przez spółkę Polmed umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze śląskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to pierwsza umowa zawarta z tym oddziałem na usługi POZ.

Umowa została zawarta od 1 marca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku i dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – świadczenia lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ.
Łączna wartość świadczeń za cały okres obowiązywania umowy szacowana jest przez zarząd spółki na 420 tysięcy złotych, z czego wartość świadczeń na rok 2014 wynosi około 100 tysięcy złotych.

Są to jedynie wartości szacunkowe, ponieważ za świadczenia w zakresie POZ obowiązują stawki kapitacyjne oraz opłaty za poszczególne rodzaje realizowanych świadczeń, stosownie do przedmiotu umowy. Rozliczenie świadczeń następować będzie w oparciu o zweryfikowane listy świadczeniobiorców zadeklarowanych oraz wykazy udzielonych świadczeń. Z uwagi na brak możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby świadczeniodawców na powyższych listach, jak i udzielonych świadczeń, nie jest możliwe precyzyjne określenie wartości umowy. Oszacowanie to jest tym bardziej utrudnione z uwagi na fakt, iż tego typu umowa realizowana jest przez Polmed S.A. dla tego oddziału NFZ po raz pierwszy – jedynie pomocniczo można więc stosować dane porównywalne z realizacji tego rodzaju umów na innych obszarach działalności spółki.

Po zawarciu tej umowy łączna wartość zawartych przez Polmed umów oraz aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami NFZ na rok 2014 wzrosła do 16.467.214,40 zł.

Polmed S.A. prowadzi 16 placówek zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.