Polmed : umowa z PGNiG w Zielonej Górze

0
911


Spółka Polmed S.A. zawarła umowę dotyczącą świadczenia usług medycznych z oddziałem w Zielonej Górze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Według szacunków łączna wartość umowy wyniesie 7.010.841,60 zł. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników PGNiG oraz usług z zakresu medycyny pracy, a także kierowanie pracowników na wczasy profilaktyczno-lecznicze. Umowy określają także ofertę dotyczącą abonamentów na usługi medyczne dla członków rodzin pracowników PGNiG oraz abonamentów na usługi stomatologiczne dla pracowników i członków ich rodzin.

To już kolejna umowa zawarta z PGNiG przez Polmed S.A. We wrześniu 2013 roku zostały zawarte umowy z oddziałami  Dolnośląskim oraz Podkarpackim, a w październiku 2013 roku – z oddziałami w Sanoku, Odolanowie oraz PGNiG Pomorski Oddział Handlowy w Gdańsku.

Polmed S.A. prowadzi 16 placówek zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.