Polmed: umowy na świadczenia medyczne z PGNiG

0
250


Spółka Polmed, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych, zawarła umowy dotyczące świadczeń medycznych dla centrali oraz dwóch oddziałów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wartość wszystkich umów wynosi 6 610 tys. zł.

Polmed zawarł umowy jako lider konsorcjum, w skład którego wchodzi także Petra Medica z Warszawy.

Wartość umowy zawartej z centralą spółki PGNiG wynosi 1 879 416 zł, umowa z oddziałem geologii i eksploatacji w Warszawie PGNiG ma wartość 1 218 888 zł, a umowa z oddziałem PGNiG  w Sanoku – 3 511 728 zł.

Umowy zostały zawarte na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Przedmiotem umów jest świadczenie kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników PGNiG oraz usług z zakresu medycyny pracy. Umowy te określają także ofertę dotyczącą abonamentów na usługi medyczne oraz na usługi stomatologiczne dla pracowników PGNiG i członków ich rodzin.

Zarząd Polmed S.A. szacuje wartość łączną wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów za cały okres ich obowiązywania na kwotę 6.610 tys. zł czyli na sumę maksymalnych wartości zobowiązań dla każdej z umów. Powyższe szacunki obejmują również przychody z tytułu usług dodatkowych w postaci abonamentów.

Polmed S.A. prowadzi centra medyczne zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki Polmed działają między innymi w Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu czy w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

W roku 2016 skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży miały wartość 92 054 tys. zł i były wyższe o 26 procent w stosunku do przychodów z roku 2015.