Polmed: umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

0
978


Spółka Polmed S.A., prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych, zawarła umowy w ramach pakietu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2013. Wartość umów wynosi 727 tysięcy złotych. Całkowite zobowiązanie NFZ wobec Polmed w roku 2013 jest szacowane na 11 590 tysięcy złotych.

Nowo zawarte umowy dotyczą rehabilitacji leczniczej oraz świadczeń diagnostycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Umowa dotycząca rehabilitacji leczniczej zawarta została na okres od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku. Jej wartość w okresie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 wynosi 652 660,80 zł. Umowa w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dotyczy badań endoskopowych przewodu pokarmowego – gastroskopii i kolonoskopii. Jej wartość w okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wynosi 74 274,59 zł. Czas obowiązywania umowy został określony na okres od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Polmed S.A. prowadzi 16 placówek zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Najmłodszą placówką jest przychodnia otwarta w marcu 2013 roku w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Grupa Polmed osiągnęła w 2012 roku (za cztery kwartały narastająco) przychody ze sprzedaży w wysokości 45 467 tys. zł. Polmed uzyskuje przychody zarówno z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi refundowane, jak i z usług komercyjnych. Udział świadczeń finansowanych z Funduszu w ogólnych przychodach ze sprzedaży Grupy systematycznie maleje. W roku 2012 stanowił 30 procent tych przychodów.