Polmed: umowy z PGNiG

0
955


Spółka Polmed S.A. zawarła umowy dotyczące świadczenia usług medycznych z oddziałami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Według szacunków łączna wartość umów wyniesie 7.065.509,28 zł.

Umowy zostały zawarte z oddziałami: PGNiG w Sanoku, PGNiG w Odolanowie oraz PGNiG Pomorski Oddział Handlowy w Gdańsku. Umowy zostały zawarte na okres od 1 września 2013 (w przypadku pierwszej umowy) oraz od 1 październiku 2013 (w przypadku dwóch kolejnych) do 31 grudnia 2015 roku.

W wyniku zawarcia umów łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Polmed z oddziałami PGNiG wynosi 9.903.765,24 zł.

Przedmiotem umów jest świadczenie kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników PGNiG oraz usług z zakresu medycyny pracy, a także kierowanie pracowników PGNiG na wczasy profilaktyczno-lecznicze. Umowy określają także ofertę dotyczącą abonamentów na usługi medyczne dla członków rodzin pracowników PGNiG oraz abonamentów na usługi stomatologiczne dla pracowników PGNiG i członków ich rodzin.

To już kolejne umowy zawarte z PGNiG przez Polmed S.A. Na początku września zostały zawarte umowy z oddziałami: Dolnośląskim oraz Podkarpackim.

Polmed S.A. prowadzi 16 placówek zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.