Polmed: umowy z PGNiG

0
1187


Polmed S.A. zawarł umowy z oddziałami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Przedmiotem umów jest świadczenie kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników PGNiG oraz usług z zakresu medycyny pracy, a także kierowanie pracowników na wczasy profilaktyczno-lecznicze.

Umowy określają także ofertę dotyczącą abonamentów na usługi medyczne dla członków rodzin pracowników PGNiG oraz abonamentów na usługi stomatologiczne dla pracowników i członków ich rodzin.

Zawarte zostały dwie umowy: z  Dolnośląskim Oddziałem Handlowym we Wrocławiu oraz Podkarpackim Oddziałem Handlowym PGNiG. Pierwsza z  umów zawarta została na okres od 01.10.2013 roku do 31.12.2015 roku. Maksymalna wartość wynikających z tej umowy zobowiązań spółki PGNiG wobec Polmedu wynosi 519.400,00 zł, natomiast szacunkowa łączna wartość – 767.514,60 zł. Druga z umów została zawarta na okres od 25.08.2013 roku do 31.12.2015 roku. Maksymalna wartość wynikających z tej umowy zobowiązań PGNiG wynosi 1.396.500,00 zł., a szacowana łączna wartość to około 2.070.741,36 zł.

Polmed S.A. prowadzi 16 placówek zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Polmed osiągnął w I półroczu 2013 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 26 874 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 508 tysięcy złotych. W okresie tym spółka odnotowała wzrost o 44 procent przychodów w sektorze abonamentów.