Polmed: usługi dla Grupy Energa

0
439

Spółka Polmed S.A. prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych, będzie świadczyła usługi medyczne na rzecz pracowników Grupy Energa oraz ich rodzin. Polmed będzie świadczyć te usługi jako podwykonawca Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Towarzystwo 12 kwietnia 2017 roku zawarło umowę ze spółkami Grupy Energa dotyczącą usług medycznych.

Umowa została zawarta na 36 miesięcy, świadczenie usług rozpocząć się ma od 1  lipca 2017 roku.

Polmed S.A., na podstawie wcześniej zawartej umowy (z 6 października 2016 roku) o współpracy z PTUW, świadczyć ma usługi polegające na organizowaniu i wykonywaniu świadczeń medycznych należnych od PTUW dla pracowników Energa na zasadzie wyłączności.

Spółka Polmed będzie uprawniona do wynagrodzenia od PTUW za świadczone przez siebie usługi obliczanego jako określona część składek ubezpieczeniowych należnych za dany miesiąc dla PTUW z tytułu realizacji umowy z Energa.

Wartości umowy  nie można obecnie precyzyjnie określić, jednak w oparciu o dane z oferty przetargowej można oszacować, że wartość przychodów z niej wynikających przez cały okres jej obowiązywania może wynieść maksymalnie 21 mln zł.

Polmed zwraca uwagę, że na bazie dotychczasowych doświadczeń wynikających z realizacji podobnych kontraktów, szacunkowa wartość przychodu z umowy za cały okres jej realizacji może się zawierać w przedziale pomiędzy 15 do 18 mln zł.

Polmed S.A. prowadzi centra medyczne zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki Polmed działają między innymi w Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu czy w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.