Polmed uzgodnił warunki finansowe umów z NFZ

0
927


Polmed S.A. poinformował o uzgodnieniu warunków finansowych przedłużonych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z oddziałem pomorskim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku.

Zgodnie z tymi porozumieniami maksymalna wartość świadczeń wynikających z realizacji umów w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wynosi 631.031,40 zł w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz 1.754.784,00 zł w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Obecnie łączna wartość zawartych przez Polmed umów oraz aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016 wynosi około 17.242 tys. zł, jednak w dalszym ciągu nie zawarte zostały porozumienia w zakresie warunków finansowych co do części z obowiązujących umów.

Polmed S.A. prowadzi 18 placówek zlokalizowanych w 10 miejscowościach. Placówki Polmed działają w Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.