Polmed: wejście w życie aneksu do umowy z NFZ

0
1094

Zarząd spółki Polmed S.A. poinformował, że 29 grudnia 2015 roku doszło do spełnienia warunku zawieszającego warunkowego aneksu do umowy ze śląskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Łączna szacunkowa wartość umowy w wyniku wejścia aneksu w życie wzrośnie o około 1.342 tys. zł.

Aneksem zmieniony został czas obowiązywania umowy – termin zakończenia jej obowiązywania z 31 grudnia 2015 roku wydłużono do 30 czerwca 2016 roku. Warunkiem wejścia w życie aneksu było podpisanie planu rzeczowo-finansowego, dotyczącego warunków finansowania kontraktu, co nastąpiło 29 grudnia 2015 roku.

Z uwagi na specyfikę kontraktów zawieranych z oddziałami NFZ, nie jest możliwe wcześniejsze precyzyjne określenie wartości umów za cały okres ich obowiązywania. Możliwe jest jedynie dokonanie szacunkowego określenia, iż w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku wartość umowy wyniesie około 1.342 tys. zł.

Łączna wartość zawartych przez spółkę Polmed umów oraz aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015 wynosi około 16.823 tys. zł, natomiast na rok 2016 wynosi około 1.672 tys. zł. Jednak nie zostały dotychczas zawarte odpowiednie aneksy określające wartość świadczeń dla większości pozostałych umów w tym zakresie.

Polmed S.A. prowadzi 17 placówek zlokalizowanych w 10 miejscowościach. Placówki Polmed działają w Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.