Polmed: wyrost przychodów w I półroczu 2013

0
1127


Centrum Medyczne Polmed osiągnęło w I półroczu 2013 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 26 874 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 508 tysięcy złotych. W analogicznym okresie roku 2012 przychody wyniosły 21 549 tys. zł, a zysk – 1 424 tys. zł.

W przychodach medycznych spółka osiągnęła wzrost o 25,5 procent w stosunku do roku 2012. Wynika to z rozwoju związanego z uruchomieniem 14 nowych centrów medycznych w ostatnich trzech latach, działających w głównych aglomeracjach Polski.

Spółka w kolejnym okresie sprawozdawczym osiąga dodatnią rentowność. Wynik finansowy osiągnięty w prezentowanym sprawozdaniu jest znacznie lepszy w drugim kwartale 2013 roku, niż w publikowanym pierwszym kwartale. Jest to efekt zwiększających się przychodów spółki, wypełniania nowo powstałych placówek medycznych nowymi kontraktami oraz pracy związanej z restrukturyzacją kosztów podwykonawców.

Polmed odnotował wzrost przychodów o 44 procent w sektorze abonamentów, czyli produktów własnych oraz o prawie 10 procent w obsłudze zryczałtowanej dla firm ubezpieczeniowych, odnotowując jednocześnie znaczące obniżenie średniego kosztu medycznego per capita.

Rok 2013 jest kolejnym rokiem realizacji konsekwentnej strategii związanej ze współpracą z szeregiem ubezpieczycieli oferujących polisy medyczne, co zaowocowało wzrostem przychodów z tego tytułu o ponad 26 procent.

Odzwierciedleniem polityki spółki, zgodnie z którą jest również oferta dla pacjentów indywidualnych płacących w formule fee for service, jest wzrost przychodów gotówkowych w oddziałach o 42 procent w badanych porównawczo okresach.

Polmed S.A. prowadzi 16 placówek zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.