Polmed: wzrost przychodów i zyski w roku 2013

0
835


Polmed S.A. uzyskał w roku 20123 przychody ze sprzedaży w wysokości 54 664 tys. zł. Przychody Grupy wzrastają od kilku lat. W roku 2012 miały wartość 45 493 tys. zł, w roku 32 112 tys. zł. W roku 2013 Grupa Polmed zanotowała także 2 895 tys. zł zysku netto.

W latach poprzednich Polmed notował stratę. W roku 2012 wyniosła ona  3 373 tys. zł, w roku 2011 – 3 595 tys. zł.

Spółka w informacji dołączonej do raportu rocznego wyjaśnia, że w dwóch poprzednich latach wyniki finansowe były ujemnie ze względu na szeroki prowadzone inwestycje.

„Raport za rok 2013 jest raportem pokazującym dobre tendencje wyników finansowych Grupy Polmed po okresie silnego rozwoju związanego z uruchomieniem 14 nowych centrów medycznych w ostatnich trzech latach, w głównych  aglomeracjach gospodarczych Polski. Spółka osiąga dodatnią rentowność, co więcej – wynik finansowy osiągnięty w prezentowanym sprawozdaniu jest znacznie lepszy w drugim półroczu 2013 roku, niż w publikowanym  za  pierwsze 6  miesięcy 2013 roku. Jest to efekt zwiększających się przychodów spółki, wypełniania niedawno powstałych centrów medycznych nowymi kontraktami oraz pracy związanej z restrukturyzacją kosztów podwykonawców” – czytamy w sprawozdaniu zarządu Grupy Polmed za rok 2013.

Rentowność sprzedaży brutto (tzn. bez kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu) wyniosła w 2013 roku 11,4 procent i zamknęła się  sumą ponad 6,2 miliona złotych. Rentowność operacyjna (uwzgledniająca koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządzania) wyniosła 5,4 procent i zamknęła się sumą prawie 3 milionów złotych. EBIDTA Grupy Polmed (zysk operacyjny wraz z amortyzacją) w roku 2013 wyniosła ponad 5,5 miliona złotych, co przekłada się na ponad 10 procentową rentowność.

Spółka nie przewiduje znaczących inwestycji w roku 2014. Koncentrować się będzie na pozyskaniu nowych kontraktów i wypełnianiu dotychczasowych centrów medycznych. Niemniej jednak zarząd spółki zapowiada stałe prowadzenie poszukiwań  kolejnych ewentualnych lokalizacji na budowę nowych  placówek. Ponadto zarząd stale rozważa również możliwości inwestycyjne w inne podmioty medyczne.

Polmed S.A. prowadzi 16 placówek zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Grupa Kapitałowa Polmed składa się ze spółek : Polmed S.A. (podmiot dominujący) oraz ze spółek zależnych – Polmed Zdrowie sp. z o.o. i Polmed Development sp. z o.o. Spółka Polmed S.A. jest kontrolowana przez Polmed Medical Rarosław Szubert, Romuald Magdoń sp. z j. za pośrednictwem spółki Polmed-Medical Limited z siedzibą w Larnace (Cypr).