Polmed: wzrost przychodów i zysku w III kwartale 2013

0
789


Centrum Medyczne Polmed osiągnęło za 3 kwartały 2013 narastająco przychody netto ze sprzedaży w wysokości 40 382 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 1 428  tys. złotych. W analogicznym okresie roku 2012 przychody wyniosły – 33 258 tys. zł, a zysk – 2 030 tys. zł.

Raport za III kwartał 2013 jest kolejnym raportem pokazującym dobre tendencje wyników finansowych spółki po okresie silnego rozwoju związanego z uruchomieniem 14 nowych centrów medycznych w ostatnich trzech latach, w głównych aglomeracjach gospodarczych Polski. W przychodach medycznych spółka osiągnęła wzrost o 22 procent w stosunku do roku 2012. Osiągnęła też dodatnią rentowność na wszystkich poziomach działalności. Wynik finansowy osiągnięty w sprawozdaniu za trzeci kwartał 2013 jest znacznie lepszy niż w publikowanym raporcie za pierwsze półrocze 2013. Jest to efekt zwiększających się przychodów spółki, wypełniania nowo powstałych centrów medycznych nowymi kontraktami oraz pracy związanej z restrukturyzacją kosztów podwykonawców. Rentowność sprzedaży brutto (tzn. bez kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu) wyniosła blisko 11,4 procent, osiągając kwotę 4,6 miliona złotych.

W sektorze przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług dla pacjentów pacjentów, za których spółka otrzymuje opłatę miesięczną zryczałtowaną, odnotowano wzrost przychodów o 41 procent w sektorze abonamentów, czyli produktów własnych. Znaczący wzrost przychodów realizowanych w formule fee for service odnotowano we wszystkich obszarach działania Grupy. Wzrost przychodów z tytułu sprzedaży polis medycznych, będącej wynikiem współpracy z ubezpieczycielami, wyniósł ponad 19 procent. Kolejnym sektorem gdzie spółka odniosła sukces na rynku, są świadczenia medycyny pracy. Odnotowany wzrost przychodu w tym sektorze wynosi prawie 80 procent .

Polmed współpracuje także z Narodowym Funduszem Zdrowia, uzyskując kontakty dla nowo otwartych centrów medycznych, co pozwala optymalizować wykorzystanie wynajętych powierzchni placówek,  zachowując jednocześnie formułę rozdzielania pacjentów komercyjnych i z NFZ. Przykładem realizacji tej strategii są kontrakty z NFZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej realizowane w Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu i Gdańsku.

Polmed S.A. prowadzi sieć placówek zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.