Polmed: wzrost przychodów o 40 procent

0
857

Przychody Grupy Polmed S.A. za trzy kwartały 2011 roku wzrosły o ponad 40 procent w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r. i wyniosły 23 650 tysięcy złotych. Zysk ze sprzedaży wyniósł 3 439 tys. zł i był niższy od zysku osiągniętego w III kwartale roku 2010 o 61 procent.

Na wzrost przychodów złożyło się kilka czynników, wśród których było otwarcie nowych Centrów Medycznych w IV kwartale w 2010 roku, otwarcie nowego Centrum Medycznego w Poznaniu w marcu 2011 roku, otwarcie nowego Centrum Medycznego w Gdańsku w Centrum Handlowym Manhattan w kwietniu 2011 roku, otwarcie nowego Centrum Medycznego we Wrocławiu w czerwcu 2011 roku oraz otwarcie nowego Centrum Medycznego w Warszawie przy ulicy Targowej w końcu września 2011 roku. Ważny był także wzrost ilości obsługiwanych polis ubezpieczeniowych dla PZU ŻYCIE S.A. Na dzień 30.09.2011 roku było ich 2059 (38 843 tys. pacjentów), natomiast w okresie analogicznym w 2010 roku było 1336 (29 618 tys. pacjentów), co daje wzrost o 54 procent ilości obsługiwanych polis oraz 31 procent w ilości obsługiwanych pacjentów.

Zysk spółki był niższy niż w roku ubiegłym, ponieważ wszystkie pozostałe nowe centra medyczne otwarte w 2011, czyli w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i w Warszawie przy ulicy Targowej, nie osiągnęły jeszcze odpowiednich przychodów, które pokryłyby ich wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem bieżącym (czynsze, media, personel). Jak jednak zapewnia spółka placówki te obsługują już znaczną liczbę pacjentów i nie obniżają zasadniczo parametru zyskowności spółki. Klienci tych placówek byli wcześniej obsługiwani przez sieć podwykonawców, co niewątpliwie było droższe i stanowiło istotną pozycję w kosztach medycznych. Poprzez przejęcie tych klientów przez własne placówki koszt ich obsługi zmniejszył się o prawie 80 procent.

W wynikach finansowych za trzy kwartały roku 2010 znaczącą pozycją w przychodach stanowiły środki uzyskane z odsetek bankowych od lokat założonych z tytułu zdeponowania znaczących środków przeznaczonych na inwestycje.

W skład Grupy Kapitałowej Polmed wchodzą : Polmed Zdrowie Sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest ochrona zdrowia i opieka społeczna, oraz Polmed Development Sp. z o.o. zajmująca się zakupem i wynajmem nieruchomości oraz środków transportu.