Polmed: wzrost przychodów, spadek zysków

0
1017


Przychody Grupy Polmed S.A. za I kwartał 2012 roku wzrosły o ponad 48 procent w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wyniosły 10 0 44 tysiące złotych. W roku 2011 wynosiły one (w I kwartale) – 6 756 tys. zł. Zysk netto w tym okresie wyniósł 469 tysięcy złotych i był niższy od zanotowanego w I kwartale roku 2011, kiedy to miał wartość 1 002 tysiące złotych.

Na wzrost przychodów złożyło się kilka czynników, między innymi wzrost ilości polis obsługiwanych ubezpieczeniowych dla PZU ŻYCIE S.A. Na dzień 31 marca 2012 było to 2 205 polis (49,5 tys. pacjentów), natomiast w okresie analogicznym 2011 roku  było to 1846 polis (35 tys. pacjentów), co daje wzrost aż o 41 procent ilości obsługiwanych pacjentów i przełożyło się bezpośrednio na parametry finansowe. Grupa zanotowała także wzrost o blisko 50 procent liczby pacjentów obsługiwanych w ramach abonamentu medycznego na koniec I kwartału 2012 w stosunku do okresu analogicznego 2011 roku.

Znaczna część usług medycznych świadczonych przez Polmed jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia . W 2008 roku ich udział w całości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniósł około 70 procent, w 2009 roku 61 procent, w 2010 roku 45 procent, w roku 2011 wyniósł 45 procent, natomiast po I kwartale 2012 roku już tylko 32 procent. Pozostałe przychody są generowane poprzez kontrakty z firmami ubezpieczeniowymi i umowy z centrami medycznymi, których łączny udział w 2008 roku wynosił około 23 procent skonsolidowanych przychodów, w 2009 roku udział ten wyniósł 34 procent, w 2010 roku 45 procent, w roku 2011 wzrósł do 55 procent, by po I kwartale 2012 roku osiągnąć 60 procent. Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz klientów indywidualnych, których udział w 2008 roku wynosił około 6 procent przychodów Grupy Kapitałowej, natomiast w 2009 roku udział ten spadł o około 1 punkt procentowy, w 2010 wzrósł do 10 procent, w roku 2011 osiągnął 5 procent, natomiast po I kwartale 2012 roku wyniósł 8 procent.

Sieć prowadzona przez spółkę Polmed S.A. obejmuje 15 Centrów Medycznych zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. W styczniu 2012 została otwarta trzecia placówka w stolicy. Koszt inwestycji wyniósł 4 mln zł. W najbliższym czasie planowane jest otwarcie kolejnych placówek w Warszawie i Gdyni. Do końca roku 2012 Polmed zapowiada otwarcie jeszcze 8 centrów medycznych.

W skład Grupy Kapitałowej Polmed wchodzą spółki: Polmed S.A. oraz spółki zależne: Polmed Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Polmed Development sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.