Polmed: wzrost przychodów z tytułu współpracy z firmami ubezpieczeniowymi

0
757

Polmed w sprawozdaniu finansowym dotyczącym trzech kwartałów 2016 roku poinformował, że przychody spółki z tytułu współpracy z firmami ubezpieczeniowymi wzrosły o 9 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015.

W ciągu 9 miesięcy roku 2016 przychody z tytułu współpracy z ubezpieczycielami (poza NFZ) miały udział w wysokości 34,1 procenta w całości przychodów. Rok wcześniej udział ten wynosił 25,1 procenta.

36,5 procenta przychodów spółki stanowiły świadczenia w zakresie medycyny pracy. W roku 2015 stanowiły one 39 procent przychodów. Zmniejszył się również udział przychodów ze świadczeń oferowanych pacjentom indywidualnym – z 9,2 procenta za III kwartały 2015 do 8,1 procenta za III kwartały 2016.

Znacząca część usług medycznych oferowanych przez placówki Polmed jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednak ich udział w całości przychodów ze sprzedaży spółki systematycznie spada. Jeszcze w 2013 roku stanowił on blisko 30 procent, w roku 2015 wynosił 24 procenty, a obecnie wynosi niecałe 20 procent.

Największy udział w strukturze przychodów z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi podstawowa opieka zdrowotna oraz świadczenia związane z nocną i świąteczną opieka zdrowotną.

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Polmed za 3 kwartały roku 2016 narastająco wyniosły 67 446 tys. zł. Rok wcześniej wartość przychodów wynosiła 52 496 tys. zł. Zysk netto uzyskany za 3 kwartały 2016 to 4 251 tys. zł. Rok wcześniej zysk miał wartość 4 867 tys. zł.

Polmed S.A. prowadzi 22 placówki zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki Polmed działają między innymi w Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu czy w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Zarząd spółki Polmed S.A. tworzą: Radosław Szubert (prezes) oraz Romuald Magdoń (wiceprezes).