Polmed: wzrost przychodów z usług dla klientów indywidualnych

0
799


Przychody Grupy Polmed w I półroczu 2014 roku wyniosły 29 466 tys. zł, a osiągnięty zysk netto miał wartość 1 319 tys. zł. W okresie tym wzrosły przychody Grupy uzyskiwane z tytułu świadczenia usług na rzecz klientów indywidualnych.

W roku 2013 udział w przychodach tego sektora usług wynosił 11 procent, w I półroczu 2014 wzrósł do 13 procent.

W półroczu 2013 roku przychody Polmedu wyniosły 26 874 tys. zł , a zysk – 508 tys. zł. W całym roku 2013 Polmed uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 54 664 tys. zł. Przychody Grupy wzrastają od kilku lat.

Znaczna część usług medycznych oferowanych przez Polmed jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W roku 2013  ich udział w łącznych przychodach Grupy stanowił 29,6 procent, a w I półroczu 2014 wyniósł 28,5 procent. Znaczny segment przychodów generowany jest poprzez kontrakty z firmami kupującymi abonamentowe świadczenia medyczne oraz z firmami ubezpieczeniowymi – w roku 2013 roku, jak i w I półroczu 2014 roku, stanowiły one ponad 57 procent.

Polmed S.A. prowadzi 21 placówek zlokalizowanych w 12 miejscowościach. Są to placówki w Gdańsku, Gdyni,  Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Semlinie, Zblewie, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Warszawie. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy. Grupa posiada także ośrodek wypoczynkowy Neptun w Borzechowie, który w 2011 roku został przez Polmed wydzierżawiony.

Grupa Kapitałowa Polmed składa się ze spółki dominującej Polmed S.A. oraz spółek; Polmed Zdrowie sp. z o.o. i Polmed Development sp. z o.o.