Polmed: zatwierdzenie prospektu emisyjnego

0
880

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Polmed S.A. w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii CB i G. Oferującym jest Dom Maklerski DFP sp. z o.o.

Prospekt emisyjny został przygotowany w związku z zamianą dotychczas wyemitowanych 7.282.204 akcji imiennych serii CB i 12.035.000 akcji imiennych serii G spółki na akcje na okaziciela oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polmed ma obecnie 20 własnych centrów medycznych i do końca 2012 roku planuje zwiększenie ich liczby do 26, z czego co najmniej sześć powstanie w Warszawie. Obecnie w Warszawie Polmed prowadzi dwie placówki – w centrum, przy ulicy Grzybowskiej oraz na Pradze przy ulicy Targowej. Koszt wszystkich inwestycji realizowanych w tym roku wyniesie około 8 mln zł. Centra Polmed świadczą usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i diagnostyki, zarówno dla klientów indywidualnych i firm. Polmed prowadzi też ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny w Borzechowie.

Przychody Grupy Polmed S.A. za trzy kwartały 2011 roku wzrosły o ponad 40 procent w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r. i wyniosły 23 650 tysięcy złotych. Zysk ze sprzedaży wyniósł 3 439 tys. zł i był niższy od zysku osiągniętego w III kwartale roku 2010 o 61 procent. Spółka Polmed zadebiutowała na GPW 20 października 2011 roku.