Polmed: zwiększenie wartości kontraktu z NFZ

0
1146

Polmed S.A. podpisał aneks do umowy o udzielania świadczeń zdrowotnych zawartej z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Wartość umów zawartych przez spółkę na rok 2011 ze wszystkimi oddziałami NFZ wynosi obecnie 11 849 694,70 zł.

Wartość umowy z Pomorskim Oddziałem Funduszu została podwyższona o kwotę 1 393 812,05 zł. Umowa dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Polmed prowadzi sieć placówek ambulatoryjnych, obejmujących obecnie trzy centra medyczne w Starogardzie Gdańskim, centrum medyczne w Rywałdzie, Semlinie, Tczewie, Pinczynie, Zblewie, trzy centra w Gdańsku, centrum w Gdyni, Olsztynie, Sosnowcu, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Prowadzi też ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny w Borzechowie. Jeszcze w tym roku zapowiada otwarcie kolejnej placówki w Warszawie.

Centra Polmed świadczą usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i diagnostyki w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, zarówno dla klientów indywidualnych i firm. Polmed jest też operatorem infrastruktury i jego rola polega na budowie i eksploatacji obiektów związanych z ochroną zdrowia oraz tworzenie systemów zarządzania tymi placówkami. Polmed SA posiada 100 proc. udziałów w Polmed Development.

Po sześciu miesiącach 2011 roku Polmed zwiększył przychody ze sprzedaży do poziomu 15,56 mln zł z 11 mln zł w analogicznym okresie roku 2010. Zysk netto wzrósł do 1,95 mln zł z 1,86 mln zł.