Polmed: zysk na dywidendy i kapitał zapasowy

0
1064

Zarząd Polmed S.A. proponuje przeznaczenie zysku osiągniętego przez spółkę w roku 2011 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy. Polmed uzyskał 1.836.583,34 zł zysku netto.

Według propozycji zarządu 850.501,83 zł przeznaczone zostanie na wypłatę dywidendy, co daje 0,03 zł na akcję, a 986.081,51 zł zostanie przeznaczone przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Ostateczną decyzję tej sprawie podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

W skład Grupy Kapitałowej Polmed wchodzą spółki: Polmed S.A. oraz spółki zależne: Polmed Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Polmed Development sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.