Polska Federacja Szpitali postuluje tworzenie konsorcjów placówek

0
1398

Polska Federacja Szpitali postuluje uwzględnienie w projektowanych zmianach ustawowych możliwości współpracy różnego typów szpitali celem spełnienia kryteriów wejścia do sieci. Taką możliwość dałaby formuła konsorcjów szpitalnych, które dobrowolnie zawierane przez dyrektorów szpitali o uzupełniającym się potencjale, mogłyby mieć prawo do wspólnego zgłaszania się do sieci. 

Według Federacji w konsorcjach mogłyby także uczestniczyć podmioty specjalistycznej ambulatoryjnej ochrony zdrowia, co sprzyjałoby wprowadzaniu modelu opieki koordynowanej.

Według propozycji Ministerstwa Zdrowia w systemie ochrony zdrowia miałyby zaistnieć trzy poziomy zabezpieczenia szpitalnego oraz cztery kategorie szpitali (onkologiczne i  pulmonologiczne, pediatryczne oraz ogólnopolskie). Projekt został skierowany do konsultacji społecznych wzbudzając spore emocje w organizacjach pozarządowych sektora szpitalnego.

Polska Federacja Szpitali rozpoczęła konsultacje wewnętrzne na temat projektu, uczestniczy w konsultacjach w ramach korporacji Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP, a także wydelegowała trzech członków zarządu, będących dyrektorami różnych szpitali, na posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Zdrowia, które odbędzie się 17 października 2016 roku. 

Największe obawy wyrażane przez dyrektorów szpitali w związku z projektowanymi zmianami dotyczą małego prawdopodobieństwa pozostania w systemie poprzez zakwalifikowanie się do sieci lub wejścia do sieci ale z obniżeniem wysokości finansowania.  Kolejna obawa dotyczy kwestii zapewnienia ciągłości projektów dofinansowanych ze środków UE w przypadku niewejścia do sieci albo zaliczenia do niższego poziomu zabezpieczenia.

„Zdumienie wśród dyrektorów szpitali budzi wyszczególnienie szpitali pulmonologicznych, którego nie było na prezentacji ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła podczas spotkania na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Uważamy, że kategoria szpitali „specjalnych” (poza 3 poziomami zabezpieczenia przez szpitale „ogólne”) powinna się opierać się na wielodyscyplinarności leczenia (a tak jest w onkologii, pediatrii, czy też w przypadku instytutów ogólnopolskich), a nie na pojedynczych specjalnościach lekarskich” –  czytamy w stanowisku Federacji Szpitali.

Federacja informuje, że rozpoczyna kampanię „Dyrektorzy o sieci” w ramach której przez co najmniej dwa tygodnie, codziennie na te same pytania odpowie jeden dyrektor szpitala. Wybrane zostały najróżniejsze szpitale zrzeszone w PFSz – małe i duże, publiczne, publiczno-prywatne i prywatne, akademickie, jednodniowe, grupy szpitali itd.  Pod koniec zostanie przygotowane podsumowanie. Federacja liczy także na bezpośrednie konsultacje z ministrem Gryza.