Polska Federacja Szpitali postuluje urealnienie wymogów dla placówek

0
1124

Polska Federacja Szpitali po przeanalizowaniu sytuacji szpitali europejskich oraz amerykańskich i porównaniu ich z polskimi postuluje konieczność urealnienia wymagań wobec polskich szpitali, a także konieczność poprawy finansowania usług świadczonych przez te placówki.

Federacja podkreśla, że przychody największych polskich szpitali są niewspółmiernie niskie w porównaniu z międzynarodowymi. Pierwsze  miejsce pod względem wielkości przychodów  w Polsce zajmuje Szpital Uniwersytecki w Krakowie, którego przychody wynoszą 644 mln zł (rocznie).

Tymczasem przychody wybranych największych szpitali w Europie, USA i Kanadzie (podane w zł) wynoszą: University of Pittsburgh Medical Center Presbyterian, Pittsburgh, USA – 46,6 mld, Szpital Charité – Universitätsmedizin Berlin, Niemcy –  6,3 mld, Queen Elisabeth’s Hospital, Birmingham, UK – 4,3 mld , Szpital Uniwersytecki w Arhus, Dania –  3,1 mld, Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto, Kanada –  2,8 mld, Szpital Uniwersytecki UMC, Ljubljana, Słowenia – 1,8 mld, Szpital Mater Dei, Malta – 840 mln.

Z analizy Federacji wynika, że największy szpital w Polsce dysponuje budżetem o 200 mln zł mniejszym niż największy szpital na Malcie, 4.8 razy mniejszym niż największy szpital w Danii, 3 razy mniejszym niż największy szpital w Słowenii, 10 razy mniejszym niż największy szpital w Niemczech oraz 72 razy mniejszym niż największy szpital w USA. 

Natomiast oczekiwania polskiego społeczeństwa co do jakości leczenia szpitalnego nie są mniejsze niż społeczeństw krajów wymienionych w zestawieniu. Ponadto, niektóre wymagania w stosunku do polskich szpitali, stawiane przez Sanepid czy Państwową Inspekcję Pracy, są nawet wyższe niż w innych krajach, co potwierdziły wizyty studyjne organizowane przez Polską i Europejską Federację szpitali w Anglii, Niemczech, Danii oraz na Malcie. Dyrektorzy polskich szpitali stwierdzali, że świetnie finansowane szpitale europejskie nie spełniłyby polskich wymogów.

W związku z tym Federacja postuluje konieczność urealnienia wymagań wobec polskich placówek oraz jednocześnie konieczność zwiększenia ich finansowania.