Polska Federacja Szpitali postuluje zmiany w leczeniu pacjentów z zawałami serca

0
996

Prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław J. Fedorowski podczas konferencji zorganizowanej w Sejmie zwrócił uwagę na niedostateczną organizację koordynacji procesu leczenia pacjentów z zawałami serca, a szczególnie na konieczność zacieśnienia współpracy kardiologów z menedżerami szpitali.

Prezes PFSz wskazał konkretne rozwiązania organizacyjne, takie jak na przykład działanie zespołów wielodyscyplinarnych z udziałem pracowników pomocniczych (np. edukator zdrowotny, pielęgniarka koordynująca wypisy, pracownik socjalny, asystent lekarza). Omówił też rażące dysproporcje finansowania polskich szpitali w porównaniu z tymi działającymi w innych krajach (Niemcy, Dania, Wielka Brytania, USA) podkreślając iż jednocześnie oczekiwania w stosunku do jakości leczenia pacjentów w Polsce są nie mniejsze, niż w tych krajach.

Konferencja została zorganizowana 5 marca 2015 roku przez Wicemarszałek Sejmu Elżbietę Radziszewską oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Udział w niej wzięli także: członek rady naczelnej PFSz Małgorzata Majer oraz Dariusz Kostrzewa – prezes szpitala należącego do PFSz.  Według Federacji, udział przedstawicieli środowiska menedżerów ochrony zdrowia w tej konferencji należy uznać za dobry krok w kierunku poprawy organizacji procesu leczniczego, do uzyskania której potrzeba udziału wszystkich interesariuszy.

Celem powstałej w 2011 roku Polskiej Federacji Szpitali jest wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu. Organizacja zrzesza ponad 90 członków, 15 członków wspierających oraz 4 założycieli – członków wspierających.

PFSz reprezentuje szpitale posiadające ponad 22 tysiące łóżek i przychody na poziomie ponad 3,5 mld zł rocznie. Członkowie bezpośredni Federacji zatrudniają ponad 50 tysięcy osób.

Polska Federacja Szpitali należy do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji reprezentującej 10 tysięcy firm, zatrudniających około 5 milionów pracowników. Jest też członkiem Europejskiej Federacji Szpitali (HOPE), reprezentującej  placówki medyczne, które dysponują około 80 procentem łóżek szpitalnych w Unii Europejskiej.