Polska Federacja Szpitali: sukcesy Grupy Zakupowej

0
976

Grupa Zakupowa założona przez Polską Federację Szpitali zakończyła z sukcesem trzy postepowania, w których uczestniczyło 11 szpitali. Wartość zakupów wyniosła 16 mln zł. Szpitale uzyskały 20 procent oszczędności.

W postępowaniu brało udział Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z Gdańsku, Copernicus z Gdańska, szpitale wojewódzkie z Gdyni, szpital powiatowy z Wrześni, Zamojski Szpital Niepubliczny, SP ZOZ w Krasnymstawie, Szpital Uniwersytecki im dr Jana Biziela z Bydgoszczy; 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy i Szpital Wojewódzki w Opolu.

W skali pojedynczego szpitala oszczędności wyniosły nawet 140 tysięcy złotych. Przetargi dotyczyły zakupu pieluchomajtek, rękawic medycznych oraz płynów infuzyjnych. Federacja informuje, że przygotowywane są kolejne postępowania.  Pośród planowanych kategorii zakupowych, w których zbierane i analizowane są dane ze szpitali znajdują się: leki (onkologiczne, antybiotyki i inne), bielizna jednorazowa, opatrunki, obłożenia pola operacyjnego, materiały szewne, defibrylatory, kardiomonitory, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, rękawice medyczne, środki dezynfekcyjne, sprzęt jednorazowy oraz serwis sprzętu medycznego.

Polska Federacja Szpitali już od momentu powstania zachęcała placówki do realizacji inwestycji poprzez stworzenie grupy zakupowej. Zadanie to zostało powierzone niezależnemu operatorowi Batna Group.

Celem powstałej w 2011 roku Polskiej Federacji Szpitali jest wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu. Organizacja zrzesza ponad 90 członków, 15 członków wspierających oraz 4 założycieli – członków wspierających.

PFSz reprezentuje szpitale posiadające ponad 22 tysiące łóżek i przychody na poziomie ponad 3,5 mld zł rocznie. Członkowie bezpośredni Federacji zatrudniają ponad 50 tysięcy osób.

Polska Federacja Szpitali należy do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji reprezentującej 10 tysięcy firm, zatrudniających około 5 milionów pracowników. Jest też członkiem Europejskiej Federacji Szpitali (HOPE), reprezentującej  placówki medyczne, które dysponują około 80 procentem łóżek szpitalnych w Unii Europejskiej.