Polska Federacja Szpitali w szeregach Pracodawców RP

0
1016

Prezydium Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej podjęło decyzję o przyjęciu w poczet członków kolejnego podmiotu reprezentującego ochronę zdrowia – Polskiej Federacji Szpitali. – Decyzja ta zwiększa reprezentatywność organizacji w dialogu z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia  – mówi wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

– Rosnąca liczba członków Pracodawców RP reprezentujących sektor ochrony zdrowia jest potwierdzeniem skuteczności działań organizacji, mających na celu poprawę zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych. Stanowi to także potwierdzenie faktu, że Pracodawcy RP są jedynym partnerem społecznym tak silnie reprezentującym ten sektor – dodaje Andrzej Mądrala.

Celem powstałej w 2011 roku Polskiej Federacji Szpitali jest wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu. Organizacja zrzesza 90 członków, w tym 71 szpitali, 15 członków wspierających oraz 4 założycieli – członków wspierających. PFSz reprezentuje szpitale posiadające ponad 22 tysiące łóżek i przychody na poziomie ponad 3,5 mld zł rocznie. Członkowie bezpośredni Federacji zatrudniają ponad 50 tysięcy osób. Organizacja jest członkiem Europejskiej Federacji Szpitali (HOPE), reprezentującej  placówki medyczne, które dysponują około 80 procentem łóżek szpitalnych w Unii Europejskiej.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 10 000 firm, zatrudniających około 5 miliona pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.