Polska liderem w obszarze start-upów medycznych

0
431

Polska jest jednym z liderów regionu Europy Środkowej w obszarze start-upów medycznych – tak wynika z raportu Top Disruptors in Healthcare, którego pierwsza edycja została właśnie zaprezentowana. Partnerem wspierającym raportu był Medicover.

– Nasz kraj zawdzięcza pozycję lidera w szczególności imponującej aktywności ludzi, przeważnie młodych, których śmiało można nazwać liderami innowacji oraz pionierami postępu w ochronie zdrowia. Ta w sumie niewielka grupa, tworząca wspierające się sieci networkingowe, także przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji, nie dość, że sama realizuje projekty młodego biznesu, to także inicjuje, pomaga oraz promuje inne start-upy, tworząc niejako ekosystem młodego biznesu medycznego na skalę krajową oraz międzynarodową – komentuje Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, przy której działa zespół Młodych Menedżerów Medycyny.

Grupa osób skupiona przy tym zespole przygotowała raport. Podjęli oni próbę zebrania i ustrukturyzowania wiedzy na temat różnych inicjatyw na rynku start-upów medycznych w Polsce.

W Raporcie znajduje się opis 74 startupów medycznych, co według Polskiego Funduszu Rozwoju stanowi 50 procent rynku zarejestrowanych start-upów zajmujących się tematyką medyczną. Można tutaj także zapoznać się ze statystykami na temat finansowania polskich start-upów medycznych, poziomu rozwoju czy ekspansji zagranicznej.

Start-upy działają w obszarze telemedycyny, badań laboratoryjnych, udzielania świadczeń zdalnie, biotechnologii, oferują platformy internetowe do zarządzania danymi medycznymi i dokumentacją medyczną, pomoc w odszukaniu leku w aptece, w uzyskaniu wstępnej diagnozy i określeniu potencjalnej drogi leczenia, w prowadzenia rehabilitacji w domu pacjenta.

Czytaj także: Grupa Lux Med przystąpiła do projektu Impact_Poland 2.0>>>

Z danych zawartych w raporcie wynika, że większość start-upów deklaruje zainteresowanie ekspansją na rynki zagraniczne oraz podejmuje w tym kierunku aktywne działania. Obecnie jednak aż 60,8 procenta respondentów nie jest obecnych komercyjnie na rynkach poza Polską, ale zarejestrowany przychód ze sprzedaży na rynkach zagranicznych posiada już nieco ponad jedna piąta start-upów, 20,3 procenta ma podpisane listy intencyjne z partnerami zagranicznymi, a 14,9 procenta – umowy komercyjne.

Z raportu wynika, że rynek start-upów medycznych jest jednym z bardziej obiecujących sektorów dla rozwoju polskiej myśli technologicznej. Istnieją jednak bariery tego rozwoju, jedną z nich jest niski współczynnik korzystania z zewnętrznego finansowania.

– Większość start-upów wciąż sięga głównie po własne środki do rozwoju biznesu – zaledwie 24,3 procenta respondentów badania skorzystało z polskiego finansowania venture capital. Obrazuje to dużą przestrzeń do działania dla krajowych funduszy VC i prognozuje zwiększoną aktywność w zakresie poszukiwania atrakcyjnych projektów – komentuje Magda Gajownik-de Vries,  lider programu edukacyjnego, Akademia BioMed PFR, uruchomionego przez Polski Fundusz Rozwoju.

Raport Top Disruptors in Healthcare jest inicjatywą realizowaną pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz pod patronatem kilkunastu innych organizacji rządowych i pozarządowych.

Partnerami komercyjnymi były podmioty wspierające środowisko innowacji w sektorze medycznym i współpracujące ze start-upami – AstraZeneca Pharma Poland i PZU Zdrowie (partnerzy główni), oraz Medicover Polska Sp. z o.o. (partner wspierający).

Wersję ogólnodostępną Raportu można pobrać tutaj.