Polski Bank Komórek Macierzystych: debiut na GPW

0
1011


Pod koniec kwietnia 2016 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował Polski Bank Komórek Macierzystych. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i długotrwałym przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców w ramach tzw. bankowania rodzinnego.

Na rynku międzynarodowym bank działa pod marką FamiCord Group. Został założony w roku 2002 i prowadzi działalność w krajach Europy środkowo-wschodniej  – w Polsce, Łotwie, na Węgrzech i Rumunii oraz południowej – w Hiszpanii, we Włoszech i w Turcji.

Od 2014 roku PBKM świadczy także usługi w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) bazujących na komórkach macierzystych pozyskiwanych od honorowych dawców.

Spółka posiada biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu oraz centralne laboratorium w Warszawie. Zarząd spółki tworzą: Jakub Baran, Tomasz Baran i Jerzy Mikosz.