Polski Holding Medyczny PCZ pozyskał 13 mln zł z oferty publicznej obligacji

0
966

Notowana na rynkach NewConnect i Catalyst spółka PCZ S.A., będąca spółką dominującą Polskiego Holdingu Medycznego PCZ, w dniach 16 października – 9 listopada 2012 roku  przeprowadziła subskrypcję obligacji serii C. Do spółki trafiło 13 mln zł.

Od 5 tysięcy do 30 tysięcy obligacji o stałym  oprocentowaniu, wynoszącym 11% w skali roku, spółka oferowała w trybie oferty publicznej. Oferta była kierowana do inwestorów, z których każdy składał zapis na co najmniej 210 obligacji. Cena emisyjna każdej obligacji była równa wartości nominalnej i wynosiła 1 tys. zł.
– W trakcie emisji konkurowaliśmy o uwagę inwestorów z innymi istotnymi wydarzeniami, jak publikacją raportów okresowych największych spółek, czy szeroko komentowanymi i analizowanymi wyborami w USA. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z sukcesu emisji – mówi dr n. med. Romuald Ściborski, Prezes Zarządu PCZ S.A..

Według prognoz rok 2012 Grupa PCZ ma zakończyć z 75 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Po 3 kwartałach przychody wyniosły 55,3 mln zł, co oznacza wzrost o 27 % w stosunku do roku 2011 i realizację prognozy na cały rok w 74%. Zysk operacyjny holdingu wzrósł o 54 % do 14,8 mln zł, zysk netto wzrósł o 50 % do 10,4 mln zł, co stanowi 86 % prognozy na cały 2012 rok.

Obligacje serii C zostaną wprowadzone do notowań na rynku ASO Catalyst, prowadzonym przez GPW i BondSpot. Na Catalyst są już notowane obligacje serii A i C spółki. Łączna kwota, jaką pozyskała PCZ S.A. z dotychczasowych emisji obligacji wyniosła 26 mln zł.

PCZ S.A. jest podmiotem dominującym Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ). W skład holdingu wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki oraz hurtownię medyczną. Grupa we własnym zakresie obsługuje pełen cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu tj. świadczenia medycznego dla końcowego odbiorcy, czyli pacjenta. Polski Holding Medyczny PCZ świadczy usługi medyczne dla ok. 400 000 pacjentów rocznie. W 2011 roku przychody Grupy PCZ wyniosły 59,6 mln zł, a zysk netto 8,3 mln zł.