Ponad 2,6 milina osób korzystało z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego pod koniec 2018 roku

0
439

Z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń pt. Ubezpieczenia w liczbach 2018 wynika, że w roku ubiegłym liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 2 611,8 tysiąca. To aż o 23 procent więcej niż rok wcześniej. 

Liczba ta po raz pierwszy w historii przekroczyła 2,5 miliona, a zainteresowanie tymi produktami wciąż rośnie. Składka przypisana brutto w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych wyniosła w 2018 roku 821,1 mln zł. W poprzednim roku było to 678,9 mln zł.

– Z naszych badań wynika, że Polacy decydują się na prywatną opiekę medyczną przede wszystkim ze względu na szybszy dostęp do lekarzy. Nic w tym dziwnego, ponieważ czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne od ponad dwóch lat systematycznie rośnie. Na przełomie 2018 i 2019 roku wynosił on aż 3,8 miesiąca – komentuje Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. – Po prywatnych placówkach medycznych spodziewamy się skutecznej i szybkiej pomocy medycznej. To dla wielu osób istotna wartość, zwłaszcza w obliczu ostatnich doniesień medialnych o sytuacji w publicznej opiece zdrowotnej. Prywatne ubezpieczenie gwarantuje pomoc, gdy pojawią się kłopoty ze zdrowiem. Co ważne jest to znacznie rozwiązanie tańsze, niż płacenie z własnej kieszeni za każdorazowe wizyty u lekarzy czy drogie badania – dodaje Dorota M. Fal.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

Duże zainteresowanie Polaków prywatną opieką medyczną potwierdziło także badanie „Współfinansowanie służby zdrowia”, przeprowadzone na zlecenie PIU we wrześniu 2018 roku. Wynikało z niego, że prawie 60 procent respondentów wskazało, że chce otrzymywać pakiety medyczne od swoich pracodawców i jest gotowe uczestniczyć w ich finansowaniu.

W przypadku 64 procent ankietowanych, którzy mają już prywatną opiekę zdrowotną, jej koszt przynajmniej częściowo pokrywa firma. Inaczej jest w przypadku małych firm, w których pracownicy nie mogą liczyć na współfinansowanie opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia dodatkowego przez pracodawców. Jak wynika z „Raportu z badania małych przedsiębiorców o obciążenia związane z ZUS-em” przygotowanego przez Centrum Badań Marketingowych Indicator  68 procent właścicieli małych firm nie oferuje swoim pracownikom dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dla 34 procent ankietowanych jest to za wysoki koszt, biorąc pod uwagę duże obciążenia finansowe z tytułu obowiązkowych składek ZUS oraz podatków.

Wartość rynku ubezpieczeń zdrowotnych jest wysoka jak nigdy dotąd, jednak w porównaniu do wartości wszystkich ubezpieczeń stanowi niewielki odsetek. 

W roku 2018 wartość składek ubezpieczeniowych ogółem wyniosła 62,2 mld zł, z czego ubezpieczenia na życie stanowiły 35 procent (21,7 mln zł), a ubezpieczenia majątkowe – około 65 procent (40,5 mld zł).

Składka przypisana brutto ogółem ze wszystkich ubezpieczeń to 21,7 mld zł, z tego na życie – 7,6 mld zł.

Natomiast wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem w roku 2018 wyniosła 41,7 mld zł (mniej więcej po połowie – z ubezpieczeń majątkowych i na życie).