Porozumienie Organizacji Lekarskich rozszerza działalność

0
828

Porozumienie Organizacji Lekarskich, które obejmuje cztery organizacje zrzeszające pracowników ochrony zdrowia, prowadziło rozmowy z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. POL zacieśnia współpracę i koordynację wzajemnych działań w związku z planowanymi przez rząd zmianami w systemie ochrony zdrowia.

Porozumienie Organizacji Lekarskich obejmuje obecnie Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Ogólnopolski Związek Zawody Lekarzy, Polską Federację Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków.

Rozmowy, które były prowadzone 24 lipca 2014 z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej, maja na celu rozszerzenie Porozumienie o kolejne organizacje.

23 lipca 2014 w Sejmie odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu parlamentarnego do spraw POZ oraz Zespołu ds. onkologii.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji reprezentujących POZ. Federację Porozumienie Zielonogórskie reprezentował prezes Jacek Krajewski.

Uczestnicy skrytykowali uchwalone zmiany w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz tzw. pakiet kolejkowy podkreślając, że żadna z uwag wnoszonych przez organizacje medyczne, w tym również samorząd lekarski i pielęgniarski, nie została przyjęta przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i posłów koalicji rządzącej.

Lekarze mają wiele obaw co do możliwości realizacji pomysłów ministra Arłukowicza z przyczyn organizacyjnych, na przykład  z powodu braków kadrowych –  liczba 400 patomorfologów już w chwili obecnej nie gwarantuje sprawnej diagnostyki histopatologicznej, oraz brak środków na koszty zmian – nie przewiduje ich przygotowany przez NFZ plan finansowy na 2015 rok.

Lekarze sprzeciwiają się również stosowaniu wskaźnika wykrywalności nowotworów, ponieważ niewykrywanie chorób onkologicznych odbierze im przywilej wydawania chorym zielonych kart szybkiej diagnostyki. Stracą na tym przede wszystkim pacjenci.

Lekarze POZ alarmują także, iż wprowadzenie obowiązku uzyskiwania przez pacjentów skierowań na konsultacje okulistyczne i dermatologiczne będzie skutkować ponad milionem dodatkowych wizyt pacjentów u lekarzy rodzinnych, co przy wprowadzonym obowiązku monitorowania przez nich pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym, przy braku określonych standardów tej opieki, spowoduje utrudniony dostęp do usług podstawowych.

Lekarze wskazują, że do tej pory POZ był dla pacjentów najbardziej dostępnym sektorem usług medycznych finansowanych ze środków publicznych. Niestety, teraz kolejki z przychodni specjalistycznych zostaną tylko przeniesione do przychodni i gabinetów lekarzy rodzinnych – twierdzą przedstawiciele POL.

Zaniepokojenie zebranych wzbudziła także obawa, że przygotowywane w MZ rozporządzenia będą prawdopodobnie, tak jak ustawy, wdrażane przy braku konsultacji ze środowiskami, których dotyczą, gdyż ostatnio przekazywane władzom resortowym uwagi na piśmie nie są uwzględniane i jedynie pozwalają ministrowi ciągle podkreślać szerokie konsultacje społeczne, które de facto są fikcją.