„Portal dl Rodziny” – nowe narzędzie komunikacji MEDI-system

0
932

Poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny to podstawa w leczeniu i opiece długoterminowej. Szczególną rolę odgrywa tu szybki dostęp do informacji. W sierpniu 2014 MEDI-system wprowadził kolejną nowość do swoich ośrodków – „Portal dla Rodziny”, który daje osobom bliskim wiedzę na temat przebiegu procesu opieki nad pacjentem.

Niwelowanie lęku związanego z pobytem w ośrodku leczniczym czy szpitalu spełnia istotną funkcję terapeutyczną. Kluczowa jest nie tylko profesjonalna opieka medyczna, lecz także komunikacja z pacjentem oraz jego rodziną. Placówki medyczne tworzą różnego rodzaju systemy czy oprogramowania, które pozwalają chorym oraz ich rodzinom na wgląd w informacje na temat przebiegu leczenia.

– Doinformowany pacjent odczuwa znacznie mniejszy lęk przed chorobą, a tym samym przed leczeniem, któremu zostanie poddany. A co za tym idzie – chętniej bierze udział w terapii, co znacznie zwiększa szansę na szybszy powrót do zdrowia. W procesie tym równie ważna jest dobrze poinformowana rodzina – tłumaczy Bartłomiej Swebodziński, psycholog z MEDI-system.

Indywidualne Plany Opieki – rozwiązanie z myślą o pacjencie

Jednym z takich systemów jest nowatorski pomysł firmy MEDI-system, czyli System Zarządzania Indywidualnymi Planami Opieki (SZIPO), który funkcjonuje już we wszystkich placówkach spółki. Wspomaga on zarządzanie, organizację, weryfikację i kontrolę pracy oraz ocenę efektywności w ośrodkach opieki długoterminowej i rehabilitacji stacjonarnej.

– System SZIPO oparty jest na najlepszej stosowanej obecnie na świecie metodologii opieki nad pacjentami polegającej na tworzeniu i zarządzaniu planami opieki opracowywanymi indywidualnie dla każdego pacjenta – mówi Beata Leszczyńska, prezes zarządu MEDI-system. Koncepcja systemu i prace nad nim rozpoczęły się w 2011 roku. W połowie następnego roku projekt został pilotażowo wdrożony w pierwszym ośrodku. Następnie był stopniowo implementowany w kolejnych placówkach.

Indywidualny plan opieki składa się z dokładnie zaplanowanych czynności z określeniem godziny ich wykonania, czasu trwania oraz liczby osób potrzebnych do ich zrobienia. Jest on dostosowany do stanu pacjenta, opracowany na podstawie przeprowadzonego z nim lub z jego rodziną wywiadu, decyzji lekarskiej, potrzeb terapeutycznych i pielęgnacyjnych. Plan udoskonalany jest w kolejnych dniach pobytu wraz z poznawaniem potrzeb pacjenta i z uwzględnieniem zmian jego stanu zdrowia. Codziennie z systemu SZIPO korzysta około 300 pracowników, każdy z planów około 600 pacjentów składa się z 14 czynności – pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych.

– Wdrożenie SZIPO w Ośrodkach MEDI-system zrewolucjonizowało proces zarządzania personelem. Obecnie średnio 85 procent zadań wykonywanych przez personel jest automatycznie planowanych i przypisywanych przez system. Dzięki temu menedżer ośrodka może koncentrować się na podnoszeniu jakości opieki, poprzez doskonalenie IPO, efektywności pracy, planowaniu  potrzeb szkoleniowych – a nie na ciągłym planowaniu pracy bieżącej – mówi Beata Leszczyńska.

Internetowe aplikacje dla rodziny – komfort i poczucie bezpieczeństwa

Najnowszym rozwiązaniem firmy MEDI-system  jest portal internetowy, który ma służyć rodzinie i pacjentowi. Gwarantuje on szybki dostęp do informacji i jednocześnie daje poczucie bezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach większość osób ma dostęp do Internetu, zatem może uzyskać potrzebną wiedzę w dowolnym momencie

Podstawową funkcją „Portalu dla Rodziny”  jest umożliwienie wglądu w przebieg opieki nad pacjentem i kontaktu bliskich z pracownikami. Rodzina, dzięki tej aplikacji, otrzyma możliwość szybkiego uzyskania wiadomości na temat aktualnego stanu zdrowia bliskiego czy też leczenia bądź terapii, jakiej jest on poddawany. Portal umożliwia dodatkowo szybką wymianę informacji z lekarzami, rehabilitantami czy pielęgniarkami poprzez czat.

Spółka MEDI-system, świadcząca usługi w zakresie opieki długoterminowej i rehabilitacji, powstała w 2001 roku i oferuje pacjentom ponad 650 miejsc w sześciu nowoczesnych placówkach w Warszawie i okolicz. Z oferty tej największej w Polsce sieciowej firmy w zakresie usług opiekuńczo-leczniczych skorzystało do dziś już ponad 10 000 pacjentów.

Ośrodki specjalizują się w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej oraz usługach opiekuńczo-leczniczych. Do podopiecznych firmy należą także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, zaburzeniami poznawczymi, choroby Picka, pląsawicy Huntingtona, neuroboreliozy i innych. Usługi MEDI-system są też kierowane do osób, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, aby samodzielnie funkcjonować.

O zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów dba ponad 500-osobowy zespół rehabilitantów oraz pielęgniarek, a także lekarze, psychologowie, terapeuci, opiekunki, personel pomocniczy i administracyjny. Ośrodki MEDI-system oferują opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych, oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, gdzie pobyty są finansowane przez NFZ lub pacjentów. Od roku 2011 udziałowcem firmy MEDI-system jest fundusz inwestycyjny Highlander Partners.