Postulaty środowisk ochrony zdrowia

0
1072

14 grudnia 2011 odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających różne środowiska związane z ochroną zdrowia, którego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska na temat kluczowych zagadnień dotyczących działalności na rynku medycznym.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pracodawców oraz pracowników, między innymi Pracodawców RP oraz Pracodawców Medycyny Prywatnej, Naczelnej Izby Lekarskiej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Podczas spotkania omówiono wyniki ankiet rozesłanych do wszystkich organizacji reprezentujących osoby funkcjonujące w środowisku medycznym.

Zebrani zgodzili się z postulatem, że należy podnieść składkę zdrowotną, jednak powinna się z tym wiązać zmiana koszyka świadczeń medycznych, polegająca na wykluczeniu konkretnych procedur bez względu na standard. Postulowali także wprowadzenie współpłacenia za usługi medyczne, jako sposób na uzupełnienie niedoborów środków w systemie. Zebrani jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą sposobu naliczania składki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w KRUS. Uznali także, że ubezpieczyciele prywatni powinni konkurować z NFZ o składkę podstawową, w całości, pod silnym nadzorem urzędu zapobiegającego wykluczeniu słabszych. Opowiedzieli się także przeciw licencjonowaniu prowadzenia szpitali, gdyż trudno byłoby o obiektywność komisji i łamałoby to wolności gospodarcze. Stwierdzili także, że nie należy premiować jakości opieki zdrowotnej wyższym kontraktem z NFZ, z powodu braku możliwości wiarygodnego pomiaru jakości usług. Uznali też, że Agencja Taryfikacji Świadczeń Medycznych powinna brać pod uwagę jakość świadczeń. Postulowali też, że należy wprowadzić stawkę 5% podatku VAT na świadczenia zdrowotne nie mieszczące się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Zgodnie także stwierdzili, że medycyna pracy nie powinna podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż nie wiąże się z ryzykiem.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pracodawców RP, którzy uważają, że należy podjąć działania jednoczące organizacje reprezentujące szeroko rozumiane środowisko medyczne. Zdaniem Pracodawców RP działania Ministerstwa Zdrowia w wielu aspektach są niewystarczające. Spotkanie ma być punktem wyjścia do wypracowania wspólnych postulatów, które zostaną skierowane do Ministra Zdrowia.