Poświadczenie o prawie do świadczeń – bez pieczątki

0
199

22 października 2019 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, które znosi konieczność stosowania pieczątki w tym poświadczeniu.

Zmiana dotyczy wzoru poświadczenia zawartego w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia z 15 grudnia 2004 roku (Dz. U. poz. 2718).

Jednym z elementów tego poświadczenia była pieczątka instytucji. Obecnie poświadczenie będzie zawierać – numer oddziału, oznaczenie rodzaju dokumentu uprawniającego wydanego przez określona instytucję, rok wydania poświadczenia oraz jego kolejny numer.

Poświadczenia potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres wskazany w poświadczeniu lub do czasu ich unieważnienia.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 września 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 października 2019 (poz. 1896).

Czytaj także: Innowacje służą polepszaniu opieki nad pacjentem>>>