Potrzebny jest efektywny system ochrony zdrowia i odpowiednie finansowanie

0
2470

Jednym z postulatów II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbył się 26 kwietnia 2018 w Warszawie, jest przekształcenie systemu ochrony zdrowia tak, aby można było płacić za efekty zdrowotne a nie za usługę. Większy nacisk należy położyć na cele zdrowotne, jakie mają zostać osiągnięte w ramach planowanego budżetu.

Według uczestników Kongresu potrzebne jest rozsądne wydatkowanie finansów i przejście od płacenia za usługę do płacenia za wyniki zdrowotne, gdyż tylko w takim sposób można podnieść jakość świadczonych usług zdrowotnych, a bez zdrowego społeczeństwa gospodarka nie będzie w stanie się rozwijać.

Eksperci podkreślali, że dojrzałe społeczeństwa wydają wysoki odsetek PKB na ochronę zdrowia, co skutkuje poprawą jakości – jednak bardzo ważny jest również sposób finansowania ochrony zdrowia.

– Zadaniem państwa jest zapewnienie, aby system ochrony zdrowia był sprawny i efektywny – pieniędzy na ochronę zdrowia trzeba wydawać więcej, ale w sposób racjonalny i efektywny. Wydatki na ochronę zdrowia powinny być traktowane jako inwestycja, a nie koszt – mówił dr Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP. Dodał także, że z badań przeprowadzonych w 2017 roku wynika, że Polacy są gotowi płacić więcej za ochronę zdrowia, ale chcieliby wiedzieć, na co konkretnie ich pieniądze byłyby przeznaczone.

Dobrze jest także wykorzystywać potencjał współpracy sektora publicznego i prywatnego. Jednostki prywatne potrzebują konstruktywnego dialogu i formalnej strategii – aby przejrzyście sfomułować wspólne cele, ustalić efektywny podział ról oraz mieć punkt odniesienia dla działań ustawodawczych i regulacyjnych.

– Wspólnie odpowiadamy za dobro pacjenta i zdrowie populacji – od profilaktyki, poprzez leczenie, po rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Nie stać nas na marnotrawstwo – musimy konstruktywnie wykorzystać wypracowany dorobek i posiadane zasoby sektora publicznego i prywatnego – dodał Andrzej Mądrala.

Andrzej Sośnierz, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia, w panelu otwierającym Kongres podkreślił, że potrzebne jest podejmowane odpowiedzialnych decyzji, których celem jest nie tylko doraźne rozwiązanie problemów ochrony zdrowia.

– Ochrona zdrowia to ważna dziedzina gospodarki, a dezintegracja tej dziedziny jest efektem złych decyzji, trzeba się z nich wycofać i zmienić ten system – wyjaśniał.

– Ważne jest także zdefiniowanie zakresu usług, które chcemy finansować ze środków publicznych oraz mierzyć efekty tych usług. Tymczasem obecnie mamy system typowo księgowy, bilansowy, nie badający efektywności – dodał.

Poprawa jakości leczenia jest uzależniona również od postępu cyfryzacji i odciążenia pracowników służby zdrowia od prac administracyjnych tak, aby całą swoją energię mogli skierować na leczenie chorych. Ważny jest tutaj dalszy rozwój Rządowej Strategii e-Zdrowia dla Polski na lata 2018-2020 i rozwój telemedycyny.

Aby utrzymać społeczeństwo w jak najlepszym zdrowiu bardzo istotne jest również wprowadzenie skutecznej profilaktyki, diagnostyki, a także rehabilitacji, która umożliwiłaby jak najszybszy powrót pracownika do pracy. Ogromną rolę w kwestii profilaktyki i diagnostyki mogą odegrać sami pracodawcy, a także lekarze medycyny pracy, którzy zamiast orzekać czy pracownik jest zdolny do pracy, mogliby na bieżąco monitorować pracowników, również pod kątem chorób cywilizacyjnych, które niezdiagnozowane i nieleczone bardzo często wykluczają chorych z pracy.

Wszystkie postulaty II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP zostały przekazane Ministrowi Zdrowia, Łukaszowi Szumowskiemu, a także innym ministrom, których zadaniem jest poprawa jakości życia w Polsce oraz wzmacnianie konkurencyjności polskiej gospodarki. Otrzymały je: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości. Pracodawcy RP wyrażają nadzieję na stworzenie międzyresortowej dyskusji mającej na celu poprawę jakości leczenia Polaków.

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP odbył się 26 kwietnia 2018 roku w Warszawie. Jego hasłem przewodnim było „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego współorganizatorem.