Powstał Klaster Innowacji Przyjazna Przychodnia

0
809

Z myślą o integracji i rozwoju sektora usług medycznych, jak i funkcjonujących w jego obrębie standardów obsługi pacjenta powstał Klaster Innowacji Przyjazna Przychodnia. Klaster rozwija usługi świadczone przez organizatorów ogólnopolskiego programu oceny jakości obsługi pacjenta „Przyjazna Przychodnia”.

– Klastrem nazywamy zwykle powiązanie kooperacyjne niepowiązanych ze sobą przedsiębiorstw – wyjaśnia Tomasz Rzychoń, koordynator programu „Złoty Standard”. – KIPP skupia przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, działających w sektorze usług medycznych oraz w sektorach organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu.

Głównym zadaniem Klastra będzie stworzenie sieci współpracy w sektorze usług medycznych, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz właściwych samorządów terytorialnych. Połączenie kompetencji i zasobów uczestników Klastra ma umożliwić wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w sektorze usług medycznych oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac organizacji otoczenia biznesu.
– Liczy się efekt synergii – podkreśla Rzychoń. – Zorganizowanej grupie, realizującej precyzyjny cel łatwiej o wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Założycielami Klastra są Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie (realizator programu „Przyjazna Przychodnia”), Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego z siedzibą w Sosnowcu oraz Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Tuned Solutions sp. z o.o. i Open Innovation Centre Sp. z o.o. W gronie jego dotychczasowych uczestników znaleźli się laureaci programu „Przyjazna Przychodnia”: Przychodnia Rodzinna w Staszowie, NZOZ Przychodnia Lekarska „Hipokrates” sp. z o.o., Aesthetica Dermadent sp. z o.o., NZOZ „Vital” Lucyna Pawlaczyk, Optima Medycyna S.A., Royalmed sp. z o.o., INTER-MED s.c., NZOZ „Centrum Medyczne” Bogusława Lasota, NZOZ „Samarytanin”. Jak deklarują pomysłodawcy przedsięwzięcia, liczba uczestników Klastra będzie systematycznie wzrastać, a kluczowym kryterium udziału w jego pracach pozostanie innowacyjność działań i otwartość na współpracę.

Ogólnopolski program poprawy jakości obsługi pacjentów „Przyjazna Przychodnia” zakłada przeprowadzenie bezpłatnych audytów wśród co najmniej 250 prywatnych placówek ochrony zdrowia – każdy z audytów zakończy przekazanie kompleksowego raportu z wytycznymi, a najlepsze przychodnie zyskają certyfikację „Przyjazna Przychodnia”, ogólnopolską promocję i zaproszenie do uczestnictwa w pracach Klastra Innowacji Przyjazna Przychodnia. Projekt realizowany będzie do września 2012 roku. Trwa nabór uczestników. Od połowy kwietnia 2011 roku przeprowadzono ponad 100 audytów i wyróżniono 24 placówki.