Powstał zespół, który zajmie się środkami unijnymi dla zdrowia

0
456

Minister zdrowia powołał zespół do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021–2027 w obszarze zdrowia.

Członkami zespołu zostali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia (członek kierownica resortu, szef oraz trzech przedstawicieli Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz przedstawiciele pozostałych departamentów), prezes NFZ, Główny Inspektor Sanitarny, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dyrektor lub zastępca Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

Poza tym w skład zespołu wejdą także przedstawiciele organizacji: Fundacja My Pacjenci, Fundacja Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi, a także pięciu ekspertów wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Przewodniczący zespołu będzie także mógł zapraszać do udziału w pracach, z głosem doradczym, przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz konsultantów w ochronie zdrowia.

Jak wyniki z zarządzenia ministra zdrowia w tej sprawie, do zadań zespołu będzie należało prowadzenie przygotowań w zakresie programowania perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021–2027 w obszarze ochrony zdrowia w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej absorpcji tych środków. Będą one polegały na opracowywaniu: stanowisk, wytycznych, rekomendacji i wskazówek, niezbędnych danych i opinii, a także na uczestnictwie w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz innych podmiotów zaangażowanych w prowadzenie negocjacji z Komisją Europejską w zakresie programów operacyjnych na lata 2021–2027.