Powstała Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się

0
926

Agnieszka Szpara,
Rada Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się

Celem Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się jest przede wszystkim opracowanie i propagowanie rozwiązań  na rzecz utrzymania aktywności społecznej i zawodowej społeczeństwa, a także jego zdrowego i bezpiecznego starzenia się w kontekście nowych wyzwań gospodarczych oraz zachodzących zmian demograficznych.

Działalność Fundacji będzie się koncentrowała na wspieraniu profilaktyki i edukacji prozdrowotnej, promowaniu zdrowego stylu życia i podnoszeniu świadomości społeczeństwa dotyczącej „zdrowego starzenia się” oraz czynników wpływających na proces starzenia i jego przebieg.

W statucie Fundacji zawarto także cele związanie z opracowaniem lub wsparciem opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, mających na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy, zdrowia lub jakości życia społeczeństwa, inicjowanie, wspieranie i rozwijanie działań służących zagwarantowaniu i poprawie dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych oraz technologii medycznych czy tworzenie lub wspieranie tworzenia rozwiązań z zakresu pracy, polityki społecznej lub zdrowotnej, które służą stworzeniu korzystnych warunków do godnego starzenia się.

Fundacja będzie współpracowała z instytucjami i organami administracji publicznej oraz Parlamentem na rzecz opracowania krótko- i długofalowych polityk lub strategii, a także rozwiązań prawnych służących przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom społecznym, zdrowotnym lub ekonomicznym starzenia się społeczeństwa.

Spotkanie Rady Programowej Fundacji w dniu 10 grudnia 2013 było wyjątkową okazją do dyskusji na temat długofalowej polityki senioralnej w Polsce. Liczymy na to, że dzięki takim spotkaniom i wspólnym działaniom sprawimy, że zdrowie i jakość życia osób starszych w Polsce ulegnie poprawie.

Jedną z najbliższych inicjatyw Fundacji jest Kongres Zdrowego Starzenia, który odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Fundacja powstała z inicjatywy Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się. Agnieszka Szpara reprezentuje w Radzie Fundacji Pracodawców RP.

Strona Fundacji www.zdrowestarzenie.org